RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PJOK KLS XII

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PJOK KLS XII

• Merancang pola penyerangan dan pertahanan permainan tenis meja (pola penyerangan dan pertahanan permainan tenismeja (dengan drive; dengan push; dengan chop; dengan block)
• Mempraktikkan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan permainan tenis meja (pola penyerangan dan pertahanan permainan tenismeja (dengan drive; dengan push; dengan chop; dengan block)


UNDUH RPP