RPP 1 Lembar Revisi 2020 Mapel Bahasa Arab Kelas 8

RPP 1 Lembar Revisi 2020 Mapel Bahasa Arab Kelas…

Terpaut dengan penataan RPP yang kerap kali dikira sangat banyak muat komponen sehingga memberatkan guru dalam penyusunannya. Sebagaimana Peraturan Menteri Pembelajaran No 22 Tahun 2016, RPP memanglah wajib muat 13 komponen.

Download