RPPH PPL 1 Siklus 1

RPPH PPL 1 Siklus 1

RPPH Tema : Binatang, Sub Tema : Ayam, Sub sub tema : Proses Perkembangbiakanan Ayam.
RPPH ini dibuat untuk tugas PPL 1 Siklus 1 PPG di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. PPL 1 dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2020 di TK Nurush Shofa Karangbener Bae Kudus.


UNDUH RPP